ชุดเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับสตรี เพื่อตรวจหาเชื้อ HPV Welala HPV Collection Kit

ข้อบ่งใช้: เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจบริเวณช่องคลอดเพื่อตรวจหาเชื้อ HPV สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 25-65 ปี ประกอบด้วย: • เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ 1 ฉบับ • คู่มือการใช้งาน 1 ฉบับ • แปรงอีวาลีน (Evalyn Brush 1 ด้าม) • ซองสำหรับใส่สิ่งส่งตรวจ • ซองไปรษณีย์ วิธีการใช้งาน: ตามระบุในเอกสาร คู่มือการใช้งาน คำเตือน: โปรดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ สำหรับใช้เพียงครั้งเดียว, ไม่ควรใช้ขณะมีประจำเดือน ตั้งครรภ์ หรือมีอาการผิดปกติทางช่องคลอดต่างๆ ชื่อบริษัท วีลาล่า จำกัด ที่อยู่เลขที่ 34 ชั้น 4 ห้อง A04-403 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทร 083-860-8875 ใบรับจดแจ้ง 66-1-3-1-0000458 เลขที่ฆพ. 739/2567

 

 

การเก็บตัวอย่างทดสอบ
ตัวอย่างปากมดลูก
ทราบผลภายใน
1 สัปดาห์
จำนวนครั้งที่เข้ารับการทดสอบ
5 ปี
เหมาะสำหรับ
25+

การผ่อนชำระ :

 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

ทำไมต้องตรวจ HPV

HPV คือภัยคุกคามเงียบของผู้หญิง

 • HPV ย่อมาจาก Human Papillomavirus (HPV) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อย ซึ่งมักจะไม่แสดงอาการ แต่อาจทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้

HPV เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกและหูดที่อวัยวะเพศโดยตรง

ความเสี่ยงสูงและ HPV ความเสี่ยงต่ำ

 • HPV มีมากกว่า 40 สายพันธุ์ บางสายพันธุ์ถือว่า “มีความเสี่ยงต่ำ” และบางสายพันธุ์ “มีความเสี่ยงสูง” สำหรับ HPV ชนิดความเสี่ยงต่ำทำให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศและไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง แต่เชื้อ HPV ที่มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยร้ายแรงรวมทั้งมะเร็ง
 • ในกรณีส่วนใหญ่ ระบบภูมิคุ้มกันจะกำจัดเชื้อ HPV ออกจากร่างกายได้ แต่อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่ร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อ HPV ได้ ซึ่งหากเราติดเชื้อประเภทที่มีความเสี่ยงสูง เราเรียกการติดเชื้อ HPV นี้ว่า เป็นการติดเชื้อแบบ 'ถาวร'

ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกของคุณลงไปหลือศูนย์ - สั่งซื้อตรวจเลย!

 • การติดเชื้อ HPV อย่างต่อเนื่องสามารถนำไปสู่การก่อตัวของเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติ และอาจเสี่ยงต่อการลุกลามไปสู่มะเร็งปากมดลูกได้ หากไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญของการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา จึงมีความสำคัญสูงสุด

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง?

ใครก็ตามที่มีกิจกรรมทางเพศสามารถติดเชื้อ HPV ได้ แม้ว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลเพียงคนเดียวก็ตาม หรือแม้ว่าได้เว้นการมีกิจกรรมทางเพศออกไปจนกว่าจะถึงการแต่งงาน แต่พวกเขาก็ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV หากคู่นอนของพวกเขาได้รับเชื้อ HPV ก็สามารถทำให้คุณได้รับเชื้อได้
HPV สามารถติดต่อได้ใน:

 •  ทุกเพศ
 • ทุกสถานภาพการสมรส
 • ชีวิตทางเพศทุกประเภท

ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ทำการทดสอบคัดกรอง HPV หากคุณเป็นเช่นนั้น

 • เมื่อคุณอายุมากกว่า 25 ปี
 • เคยมีกิจกรรมทางเพศทุกประเภท
 • ครบกำหนดหรือเกินกำหนดการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามปกติ

เปรียบเทียบข้อดีเกี่ยวกับการตรวจ HPV DNA ของ Welala

การตรวจแบบปกติทั่วไปที่โรงพยาบาล

ประเภทของแปรงที่ใช้ขึ้น
อยู่กับโรงพยาบาล

ผู้อื่นเก็บตัวอย่างช่องคลอดของคุณ ซึ่งอาจเกิดการเขินอายได้

ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล

ความแม่นยำสูง

ข้อเสนอของเรา

การทดสอบที่ทำเองได้ที่บ้าน ประหยัดเวลา

แปรงถูกเลือกมาอย่างตั้งใจเพื่อให้เป็นมิตรกับผิวและไม่เจ็บปวด

สามารถเก็บตัวอย่างช่องคลอดด้วยตัวเองอย่างเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายพร้อมคำแนะนำที่ชัดเจน

ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล

ความแม่นยำเช่นเดียวกับโรงพยาบาล

การเก็บตัวอย่างที่เชื่อถือได้ที่บ้านโดยไม่รู้สึกอึดอัด

แปรง Evalyn คืออะไร?

แปรง Evalyn เป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างด้วยตนเองที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับการคัดกรอง Human PapillomaVirus (HPV) เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่แปรงอีวาลินถูกนำมาใช้ในโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของเนเธอร์แลนด์

 • ประหยัดเวลา
 • หลีกเลี่ยงความลำบากใจ
 • ง่ายต่อการใช้
 • เชื่อถือได้

เพิ่มความสะดวกสบายสูงสุด ลดความยุ่งยากให้เหลือน้อยที่สุด

 • การตรวจคัดกรองอย่างทันท่วงทีสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจคัดกรองเป็นระยะๆ เนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอ หรือกังวล เขินอาย รู้สึกไม่สบาย หรือด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรม แปรง Evalyn ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยอนุญาตให้เก็บตัวอย่างที่คัดกรองไว้อย่างเป็นส่วนตัวในบ้านของคุณเอง
 • เป็นวิธีที่ง่าย ปลอดภัย และเชื่อถือได้ในการเก็บตัวอย่างช่องคลอด/ปากมดลูกโดยไม่รู้สึกไม่สบาย การออกแบบและการใช้งานที่ง่ายดายทำให้มั่นใจได้ถึงจำนวนตัวอย่างที่ถูกต้องสูงสุดในทุกกลุ่มอายุ

ข้อควรระวัง

 • จะต้องไม่อยู่ในช่วงมีประจำเดือน
 • ต้องไม่มีอาการผิดปกติทางช่องคลอด
 • จะต้องไม่ตั้งครรภ์
 • ต้องไม่ใช้หรือใส่วัตถุใดๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ
 • จะต้องไม่ใช้เมื่อหมดอายุ

PAP Smear VS. HPV DNA

PAP Smear Test

ค้นหาเซลล์ผิดปกติบนปากมดลูกที่อาจนำไปสู่มะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากเชื้อ HPV ที่มีความเสี่ยงสูง แต่เซลล์เหล่านั้นไม่ได้ตรวจหาเชื้อ HPV เอง

เจ็บปวดมากขึ้น

แนะนำให้ทดสอบ
ทุกๆ 3 ปี

ค้นหาการเปลี่ยนแปลงเซลล์หลังจากที่เกิดขึ้นแล้ว

ระดับความแม่นยำ ~55%

ข้อเสนอของเรา

HPV DNA Test

ค้นหาเชื้อ HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงสูงในปากมดลูกของคุณก่อนที่จะมีเซลล์มะเร็ง

ปราศจากความเจ็บปวด

แนะนำให้ทดสอบ
ทุกๆ 5 ปี

ตรวจพบปัญหาได้เร็วกว่าการทดสอบ PAP เนื่องจากจะพบ HPV ก่อนที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์

~ระดับความแม่นยำ 95%

ขั้นตอนการตรวจของเรา

ติดต่อสอบถาม

ซื้อและเปิดใช้งานชุดทดสอบ

นัดวันเข้าเก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเองจากที่บ้านและโทรเรียกเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันและเวลารับส่งตัวอย่างทดสอบถึงหน้าบ้าน

ผลลัพธ์

รอ 7 วันเพื่อรับผลการทดสอบ

ขอรับคำแนะนำเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผลการตรวจเป็นบวก แพทย์ของเราจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลและให้คำแนะนำเพื่อวางแผนการส่งตัวต่อเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

วิดีโอแนะนำการเก็บตัวอย่าง

Play Video

มีอะไรอยู่ในกล่องบ้าง

ความพึงพอใจของลูกค้า

คำถามที่พบบ่อย

ทุกเพศสามารถติดเชื้อ HPV ได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่าความชุกของการติดเชื้อ HPV ในผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง

การติดเชื้อ HPV ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปากมดลูกที่เรียกว่า "ก้อนเนื้อก่อนมะเร็งจริง" ซึ่งไม่มีอาการ ดังนั้น ผู้หญิงทุกคนควรได้รับการตรวจคัดกรองและต้องได้รับการรักษาหากมีรอยโรคที่เกิดจากมะเร็ง

เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้หญิงอายุ 25-65 ปี ที่จะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ แม้ว่าเคยฉีดวัคซีนป้องกัน HPV มาก่อนแล้วก็ตาม

ผลการตรวจคัดกรองที่ผิดปกติ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นมะเร็งเสมอไป ส่วนใหญ่มักหมายความว่า คุณมีความเสี่ยงต่อภาวะก่อนการเป็นมะเร็ง หรือการเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มแรก ที่อาจกลายเป็นมะเร็งในอีกหลายปีถัดไป หากไม่ได้รับการรักษา

หากการตรวจคัดกรองเป็นปกติ แสดงว่าไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกที่อาจพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ หรือไม่มีการติดเชื้อ HPV อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงที่จะต้องตรวจคัดกรองเป็นประจำ ทุก ๆ 2 ปีสำหรับการตรวจ Pap test และทุก ๆ 5 ปีสำหรับการตรวจ HPV DNA